In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd. Doel was meer kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt dat de Banenafspraak de één helpt, maar de ander juist benadeelt. Ongeveer 800.000 mensen met een beperking kunnen geen aanspraak maken op de wet. Daarom verzamelt het meldpunt ‘Ik ben niet beperkt genoeg’ verhalen van gedupeerden. Zo wordt er draagkracht gecreëerd en kan er politieke verandering komen.

Tussen wal en schip 

Veel mensen met een beperking vallen nu tussen het wal en het schip. De doelgroep van de banenafspraak en quotumregeling in Nederland is relatief smal. Dat is de reden dat veel mensen met een beperking die een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben, buiten de doelgroep vallen. Bijvoorbeeld als dit na studie of het achttiende levensjaar is ontstaan, of als een beperking niet beperkend genoeg is. Dat zet mensen buitenspel. Niet bepaald het doel dat de wetswijziging voor ogen had. Werkgevers nemen namelijk bij voorkeur mensen zonder beperking aan, of mensen die binnen de banenafspraak passen en daarmee binnen de quotumregeling vallen. Dat is voor werkgevers aantrekkelijker.
De mensen met een beperking die daar net buiten vallen, hebben het nakijken. Uit cijfers van het CBS kunnen we afleiden dat ongeveer 1 miljoen mensen zich in Nederland als arbeidsgehandicapt beschouwen, maar geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen of binnen de regeling van de banenafspraak vallen. Ieder(in) vraagt al lange tijd aandacht voor dit probleem. De banenafspraak helpt de één maar benadeelt de ander.

Meldpunt ‘Ik ben niet beperkt genoeg’

Dit moet en kan anders. De Start Foundation, met steun van Ieder(in), Stichting Support Stotteren, Incluvisie, CNV Jongeren, JongPit, ImPower, Onbeperkt aan de Slag en Emma at Work bundelen de verhalen van gedupeerden in een rapport, om draagkracht te creëren en tot politieke verandering te komen. Klik hier om het manifest te lezen.

Deel je verhaal

Jouw verhaal draagt – samen met die van anderen – bij aan politieke verandering. Zo werken we aan gelijke behandeling voor mensen met een beperking die niet binnen de banenafspraak vallen. Doe je mee? Ga naar het meldpunt van de Start Foundation en vul het formulier in.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.