Door te praten over reuma kun je samen kijken welke mogelijkheden er zijn om er iets aan te doen. Denk aan het aanpassen van medicatie of aan het doorverwijzen naar een andere zorgverlener zoals een fysiotherapeut of bedrijfsarts. Ook kun je zelf dingen aanpassen of veranderen. Zelfmanagement helpt je om je leven met reuma beter te maken.

Samen beslissen door praten over reuma

Uit onderzoek blijkt dat mensen met reuma zich vaak niet beseffen dat zij kunnen aangeven wat zij in een behandelkeuze belangrijk vinden. Ook blijkt de zorgverlener de uitdagingen in het leven met reuma onvoldoende te betrekken wanneer er een behandelkeuze moet worden gemaakt. Het is niet altijd eenvoudig om te achterhalen wat jij belangrijk vindt om met je behandelend arts of verpleegkundige te bespreken. Er zijn immers zoveel dingen in je leven waar reuma invloed op heeft. Om te kunnen achterhalen wat momenteel het meest speelt in jouw leven met reuma, heeft ReumaZorg Nederland gesprekskaarten ontwikkeld over de thema’s ziekte, dagelijks functioneren, leefstijl, relaties & welzijn en een goed gesprek.

Goede voorbereiding gesprek over reuma

Op de gesprekskaarten staan tips die je kunnen helpen in de voorbereiding van zo’n gesprek. En waar je tijdens en na afloop van zo’n gesprek op kunt letten. Zo haal je het beste uit het gesprek met je reumatoloog of reumaverpleegkundige. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland ontwikkelde in 2021 de bovengenoemde folder met gesprekskaarten in samenwerking met de patientpartners van RZN en met de reumaverpleegkundigen van het Bravis Ziekenhuis. De KIDZ-subsidie maakte financiering van het project mogelijk.