Toekomst van de banenafspraak

De minister erkent in de brief dat het niet behoren tot de doelgroep van de banenafspraak kan leiden tot belemmeringen bij het vinden van werk. Ze gaat daarom onderzoek laten verrichten. Ze zegt daarover: “Er wordt een onderzoek ingesteld naar welke mensen als gevolg van dezelfde kenmerken en/of oorzaken als de huidige doelgroep banenafspraak soortgelijke ondersteuning nodig hebben en nu nog niet tot de doelgroep behoren.” En vervolgens geeft ze als voorbeeld: “Er kan gedacht worden aan mensen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, en die op dit moment niet tot de doelgroep banenafspraak behoren.”

Reactie Ieder(in)

Ieder(in) is blij dat de minister onderzoek wil doen naar de afbakening van de doelgroep en dat ze erkent dat de huidige afbakening problemen oplevert. Maar de invulling van het onderzoek moet wat ons betreft wel breder dan de minister nu aankondigt. Want het lijkt erop dat ze alleen mensen in het onderzoek wil betrekken met dezelfde kenmerken als de mensen die nu vallen onder de banenafspraak. Met andere woorden: dan gaat het om mensen die eigenlijk altijd al in de banenafspraak thuishoorden maar die tot nu toe nog niet in beeld waren. Dat is veel te beperkt!

Het is het erg belangrijk dat er een definitie van beperking wordt gehanteerd die in lijn ligt met het VN-verdrag Handicap. Dat betekent, dat moet worden gekeken naar iedereen met een beperking die belemmeringen ervaart bij het vinden en behouden van werk. Dus dat is veel breder dan alleen mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Overheid schiet tekort

Minister Schouten gaat ook nog in op het aantal banen dat nu binnen de banenafspraak is gerealiseerd. De doelstelling voor 2021 was 80.000 extra banen; waarvan 60.000 door de markt en 20.000 door de overheid. Het aantal daadwerkelijke aantal gerealiseerde banen is lager, te weten: een kleine 73.000. Dit is volledig te wijten aan de overheid. Het kabinet komt daarom deze zomer, naar aanleiding van een motie bij het Breed Offensief debat, met een plan van aanpak om de doelstelling wel te halen.

Lees de brief van minister Schouten.