Een handicap of ziekte brengt vrijwel altijd extra zorgkosten met zich mee. Niet al die kosten worden vergoed. Betaal je zelf mee? Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de belastingaangifte, oftewel aangifte inkomstenbelasting. Laat geen geld liggen. Elk jaar maakt Kees Dijkman in opdracht van Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, een overzicht van de aftrekmogelijkheden voor zorgkosten. Een stappenplan helpt je door de aangifte heen.
De aftrek van zorgkosten is niet het enige belastingvoordeel voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Daarover kun je meer lezen in de rubriek ‘Andere belastingvoordelen’. Er wordt ingegaan op de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder die in een instelling wonen, over de jonggehandicaptenkorting, over de aftrek van premies voor lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind en over de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap.

Zorgkosten invullen op belastingaangifte

Je kunt op verschillende manieren aangifte doen. De meeste mensen doen aangifte via de computer. Maar je kunt ook een tablet of iPad gebruiken, of aangifte doen op papier met een aangifteformulier. De online-aangifte neemt je veel werk uit handen. Je doet online aangifte op Mijn Belastingdienst. Je hoeft bijvoorbeeld allerlei normbedragen en grenzen voor de aftrek niet meer zelf te berekenen. Dat doet de online aangifte. De aangifte gebruikt daarvoor de gegevens die je al eerder hebt ingevuld. Of die door de Belastingdienst al zijn verwerkt. Het gaat dan om gegevens die deze dienst heeft gekregen van jouw werkgever, jouw uitkeringsinstantie of jouw bank. Controleer deze gegevens goed en corrigeer ze waar nodig! Je kunt de aangifte tussentijds onderbreken, opslaan, uw computer uitzetten en er later verder mee gaan. Zolang je de aangifte nog niet hebt ingestuurd, kun je bij alle onderdelen nog dingen veranderen. Pas als je helemaal tevreden bent, ga je naar het onderdeel ‘Aangifte ondertekenen en versturen’ en stuur je de aangifte in. De Belastingdienst kan pas dan kijken naar jouw aangifte.

Heb je hulp nodig bij de aangifte? Raadpleeg dan een deskundige belangenbehartiger. Bijvoorbeeld van jouw patiëntenvereniging. Let op: bij het schrijven van het stappenplan was de definitieve online-aangifte voor het jaar 2020 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven.