Het doel van het digitaal zorgplatform is het verbeteren van de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg. Door krachten en initiatieven te bundelen wil Santeon één landelijk platform bieden met 24/7-dienstverlening. Santeon ziekenhuizen is een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, verspreid over Nederland. Dat zijn het Canisius-Wilhelminaziekenhuis (regio Nijmegen), Maasstadziekenhuis (regio Rotterdam), St. Antoniusziekenhuis (regio Utrecht), OLVG (regio Amsterdam), Martiniziekenhuis (regio Groningen), Medisch Spectrum Twente (regio Enschede) en Catharinaziekenhuis (regio Eindhoven). Uiteindelijk moet het platform ertoe bijdragen dat de deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen komen tot een 24/7-dienstverlening. Bundeling van krachten en initiatieven binnen het platform moet dat mogelijk maken. Dat kan ook door digitale zorginitiatieven van zorginstellingen in de regio’s van de zeven ziekenhuizen op termijn de optie te bieden bij het platform aan te sluiten.

Hybride zorg

Het Canisius-Wilhelminaziekenhuis (CWZ) bijvoorbeeld is al enkele jaren een van de voortrekkers op het gebied van digitale zorg. Op dit moment heeft het ziekenhuis al 15 zorgpaden gedigitaliseerd. Dat levert naast veel voordelen ook nieuwe inzichten op. Een van die inzichten is dat ziekenhuizen die alleen opereren vrij snel tegen bepaalde grenzen aanlopen als het gaat om de uitrol van digitalisering. Denk aan budgetten, personeel, beschikbaarheid en (kosten)effectiviteit.

Voortrekkersrol voor digitaal zorgplatform

Die grenzen worden ook ervaren bij de vele succesvolle initiatieven in de andere Santeon ziekenhuizen, waardoor Santeon is gaan nadenken over een nauwere samenwerking en het bundelen van de best practices. De zeven Santeon ziekenhuizen kunnen door hun gezamenlijke schaal hun patiënten - 11 procent van het nationaal zorgvolume - veel beter bedienen. Het landelijk digitale zorgplatform dat de Santeon Ziekenhuizen nu lanceren, is het eerste concrete breed uitgerolde resultaat van de samenwerking op het gebied van digitale zorg.

Open standaard

Het digitaal zorgplatform van Santeon krijgt een open standaard. Dat betekent onder andere dat het platform niet exclusief voor de zeven Santeon ziekenhuizen bedoeld is. Alle Nederlandse ziekenhuizen die dat willen, kunnen aan het platform gaan deelnemen.

Recent schreef ICT&Health over dit initiatief.