In ‘passende zorg is inclusieve zorg’ gaat de RVS in op de vraag wat er nodig is om de zorg inclusiever te maken, uitgaande van de dynamische en complexe relatie tussen kennis en bewustzijn. Volgens de RVS is er binnen de zorgsector te weinig aandacht voor verschillen tussen mensen zoals lichamelijke en psychische vermogens, culturele achtergrond en sekse. Dit verkleint de kansen van mensen op passende zorg. 

Samen passende zorg maken

In het denken en werken vanuit diversiteit moet er aandacht zijn voor de dynamieken tussen zorgvrager en zorgverlener. Martijn Simons, senior adviseur Leren en Veranderen van Vilans: “Het is niet alleen van belang om te kijken naar diversiteit bij zorgvragers, zoals de RVS aangeeft. Als zorgverlener doet je eigen achtergrond er óók toe. Het is dus uitermate belangrijk om aandacht te besteden aan hoe die verschillen en overeenkomsten een rol spelen in de relatie tussen zorgvragers en zorgverleners. Dat betekent dat in de langdurige zorg niet alleen kennis over verschillen belangrijk is, maar dat er ook kennis over werken vanuit verschillen en overeenkomsten gedeeld moet worden.”

Eigen positie kennen

Om samen zorg passend te maken, is het van belang om je eigen positie te kennen als professional. Een van de manieren waarop Vilans helpt om dit inzichtelijk te maken, is door met zorgprofessionals hierover in gesprek te gaan aan de hand van zogenaamde identiteitskaarten. Dit zorgt er voor dat professionals zich bewuster worden van de breedte van het onderwerp diversiteit en tegelijkertijd levert het kennis op over de eigen positie in het werk. Het is die wisselwerking tussen kennis over diversiteit en kennis vanuit diversiteit die het mogelijk maakt om echt passende zorg te verlenen.