Voor passende zorg moet de wetgever scherpere keuzes gaan maken en het betekent dat het Zorginstituut Nederland actief pakketbeheer moet voeren. Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen. Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de patiënt nodig heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het basispakket ook in de toekomst toegankelijk blijft. Dat is waar Zorginstituut Nederland aan werkt: goede verzekerde zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.

Zorg loopt vast

Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast. Daarom moeten er nú keuzes worden gemaakt. Kiezen voor zorg die werkt en inzet op gezondheid en het voorkomen van zwaardere zorg. Kiezen voor passende zorg die samen met de patiënt tot stand komt en zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt gegeven.

Passende zorg in de praktijk

Passende zorg werkt pas als in praktijk patiënt en zorgverlener juiste keuzes maken. Al is de Nederlandse zorg de afgelopen decennia steeds doelmatiger gaan werken, toch kan het volgens de zorgverzekeraars beter. Er is nog steeds veel te winnen door nieuwe inzichten over betere of andere behandelingen sneller in praktijk te brengen. Door sterker in te zetten op passende zorg worden patiënten beter geholpen en kunnen zorgverleners beter en effectiever hun werk doen. De zorgverzekeraars vragen daarom de Tweede Kamer om aandacht voor een goede en praktische inzet van passende zorg.

Onder voorwaarden vergoeden

In de brief pleit Zorgverzekeraars Nederland voor het onder voorwaarden vergoeden van zorg in evaluatie- en innovatieonderzoeken, om daarmee meer onderzoek mogelijk te maken. Verder pleit ZN voor expliciet pakketbeheer op in- en uitstroom van dure geneesmiddelen. Ook vindt ZN dat zorgverzekeraars passende zorg in de praktijk ook moeten kunnen inkopen. Dit betekent dat er betere informatie op de declaratie moet komen en sterkere inkoopmogelijkheden.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.