“Digitalisering in de zorg is meer dan de inzet van technologie, het gaat vooral om een andere manier van werken en daar is visie, lef en regie voor nodig”, aldus UT-hoogleraar prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Steeds vaker wordt digitale zorg toegepast in de gezondheidszorg. Dit helpt de hoge werkdruk te verlichten en de toenemende zorgkosten te reduceren. Helaas ontbreken adequate digitale infrastructuur, organisatiecapaciteiten en passende financiering voor digitale zorgtoepassingen. Daardoor loopt Nederland achter vergeleken met gidslanden zoals de Scandinavische landen en Estland. 

Veranderingsproces hard nodig

De UT deed een literatuur- en praktijkstudie naar digitalisering in de zorg. In een rapport publiceerde de UT een groot aantal aanbevelingen om die digitalisering te versnellen. Volgens het rapport moet de overheid een proactieve en organiserende rol op zich nemen. Een lang termijnbeleid is nodig gericht op een veranderingsproces en een andere manier van werken. “We moeten bijvoorbeeld de inzet van personeel anders gaan inrichten. Naast medici kunnen dan ook professionals met een technisch-medische achtergrond of data-analisten in de zorg worden aangesteld”, aldus Van Gemert-Pijnen.
Om innovatie aan te jagen, moeten zorginstellingen niet langer alleen kijken naar directe kostenbesparingen door digitalisering. Er is te weinig druk om digitalisering door te voeren in zorginstellingen omdat er onvoldoende zicht is op hoe investeringen terugverdiend kunnen worden en er is weinig stimulans in zorginstellingen om te experimenteren met zorginnovaties. De overheid kan de zorginstellingen stimuleren om te experimenteren en financiering van integrale zorg bespoedigen.

Mankementen digitalisering in de zorg

Het grootste mankement is dat interoperabiliteit – de mogelijkheid van systemen om met elkaar samen te werken en informatie uit te wisselen – nog steeds niet gerealiseerd is. Zo verloopt de koppeling van IT-systemen aan elektronische patiënten dossiers met tal van financiële en organisatorische problemen. Een landelijk dekkend netwerk van IT-infrastructuren ontbreekt. Dat leidt ertoe dat elke instelling een unieke ICT-aanpak heeft.

Regie pakken, beter samenwerken

Het rapport roept de overheid op om regie te pakken. Regie biedt garantie voor privacy, inclusiviteit, veiligheid en eisen aan AI en algoritmen die beslissingen nemen over mensen. Met een sterke regie kan de overheid ook burgers beter voorbereiden op de impact van AI (kunstmatige intelligentie). In samenspraak met de zorgpraktijk en partners moet de overheid digitaal beleid en randvoorwaarden ontwikkelen voor een betere inzet van nieuwe en veelbelovende technologieën.

Het rapport getiteld ‘Digitalisering in de gezondheidszorg nader beschouwd’ en de aanbevelingen zijn hier te lezen. Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.