Het gaat, zoals verwoord in het regeerakkoord, om de juiste zorg op de juiste plek. Wat kan regionaal worden geregeld en wat moet centraal worden aangestuurd? Patiëntenfederatie Nederland geeft zijn mening over het regeerakkoord en vindt dat zorg liefst zo dicht mogelijk bij huis wordt geboden: thuis als het kan, in ziekenhuis of praktijk wanneer dat nodig is.

Patiëntenfederatie Nederland over regeerakkoord: aandacht naar leefstijl

Goede en passende zorg op de juiste plek gaat gepaard met aandacht voor preventie. Preventie om te voorkomen dat mensen zorg nodig gaan krijgen en ook preventie om te voorkomen dat mensen met een aandoening zieker worden. Patiëntenfederatie Nederland is het met Kuipers eens dat preventie meer is dan het voorkomen van aandoeningen en ziekte. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is ook belangrijk voor mensen die al zorg nodig hebben vanwege een aandoening. Of voor mensen bij wie vastgesteld is dat zij een verhoogd risico lopen. Patiënten vinden het belangrijk om in gesprek te gaan over preventie. Geef ruimte in tijd en geld voor een gesprek over een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving.

Digitalisering van de zorg

Het regeerakkoord koppelt zorgverlening nadrukkelijk aan digitalisering van de zorg. Terecht, vindt de federatie. Zij pleit, samen met Zorgverzekeraars Nederland, voor een wettelijk recht op digitale zorg (hybride zorg). Het is niet nodig en ook onnodig dure zorg die thuis kan worden geboden in ziekenhuis of kliniek te geven. Er zijn tal van goede voorbeelden van zorg aan huis die prima werken. Denk aan telebegeleiding of digitaal contact met de zorgverlener. Zorg thuis als het kan, elders als het moet. Het ontlast de zorg in de instellingen en is beter voor patiënt en arts.

Belang van gegevensuitwisseling

Het regeerakkoord benoemt het belang van gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling. Rond gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verwacht Patiëntenfederatie Nederland een regierol van het ministerie. “Er ligt een grote opgave en de verandering komt niet vanzelf. Goede en passende zorg gaan voor ons hand in hand met maatwerk in de zorg. Persoonsgerichte zorg, die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Iedere patiënt is anders, zorg er dan ook voor dat elke behandeling uitgaat van die ene specifieke patiënt. Samen Beslissen is een onontbeerlijke randvoorwaarde bij de vraag of en welke zorg nodig is en waar en wanneer,” aldus de federatie.

Pleidooi

De brief eindigt met een pleidooi voor de patiëntenorganisaties. “Een ruimhartiger en fundamentele financiering van patiëntenorganisaties is een randvoorwaarde om gedegen ervaring en deskundigheid te kunnen blijven bieden", aldus de federatie.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.