Buchan, een expert op het gebied van de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen, is hoogleraar aan het Londense Health Institute. Hij onderzocht voor de International Council of Nurses (ICN) de gevolgen van de covidpandemie. Zijn conclusie: het tekort aan verpleegkundigen bestond al voor covid, maar heeft door de pandemie verdere klappen opgelopen. Daar is zij nog lang niet van hersteld. Dat geldt ook voor Nederland, zie de grote aantallen verpleegkundigen die door (long)covid zijn uitgevallen. 

Actie-agenda tegen tekort verpleegkundigen

Buchan stelde een actie-agenda op. Op landelijk niveau moet er alles aan gedaan worden om verpleegkundigen voor de zorg te behouden. Nu verlaten zij massaal het vak, door pensionering, maar ook door vermoeidheid en burn-out. Zij moeten geholpen worden zich geestelijk en lichamelijk te herstellen. Zijn dringend advies: stem het aantal verpleegkundigen af op demografische ontwikkelingen als vergrijzing. Leid meer verpleegkundigen op, maak het vak aantrekkelijker, maak beter gebruik van digitale technieken. En laat verpleegkundigen werken op een manier die wetenschappelijk aangetoond effectief is. 

Arbeidsmigratie

Veel Westerse landen in Europa, vooral Engeland en Zwitserland, werven verpleegkundigen uit andere landen. In vergelijking daarmee werft Nederland weinig verpleegkundigen uit het buitenland. Maar onlangs heeft ook een adviescommissie van de Nederlandse regering geadviseerd om naar arbeidsmigratie voor de zorg te kijken, van buiten de EU. Buchan wijst op het ontwrichtende effect voor met name arme landen en benadrukt de morele verantwoordelijkheid van rijke landen om zelf voor voldoende verpleegkundigen te zorgen. In Nederland is het versterken van het verpleegkundig domein opgenomen in het onlangs gesloten Integraal Zorgakkoord. Beroepsorganisatie V&VN noemt dit een kantelpunt, dat de bijzondere bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden goed zichtbaar maakt. Gerichte investeringen in onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk moeten het beroep aantrekkelijker maken voor huidige en toekomstige generaties verpleegkundigen.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.