Bij een deel van de mensen met reumatoïde artritis (RA) lukt het maar niet om de ziekte tot
rust te brengen. Hun ziekte keert telkens terug als zij proberen de behandeling met
ontstekingsremmende medicatie af te bouwen. Uli Scherer en collega-onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben aanwijzingen gevonden dat ontspoorde B-cellen in het immuunsysteem van deze patiënten een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van de ziekte. Reumatoloog en onderzoeker Uli Scherer vertelt in ReumaMagazine 2-2021 over de bevindingen.

Achterliggende oorzaak

“Een deel van de mensen met reumatoïde artritis heeft ACPA-antistoffen. Deze antistoffen worden geproduceerd door afwijkende B-cellen. ACPA-antistoffen zijn onderdeel van een heftige afweerreactie die zich tegen het eigen lichaam keert. Dat uit zich voornamelijk in gewrichtsontstekingen. Wat wij nu hebben ontdekt, is dat de afwijkende B-cellen actief blijven ondanks behandeling met ontstekingsremmende medicatie. Dat betekent dat de huidige medicijnen wel helpen om de gewrichtsontstekingen tot rust te brengen, maar dat ze de achterliggende oorzaak niet aanpakken. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom bij meer dan de helft van de patiënten die de medicatie afbouwt, de reuma weer opvlamt. Wij vermoeden dat de ACPA-producerende B-cellen een belangrijk aandeel hebben in deze opvlammingen. We gaan nu verder onderzoeken of dit inderdaad het geval is.”

Uli Scherer: 'Belangrijke waardering'

Scherer is blij met de toekenning van de Vidibeurs: “Voor mij is de Vidi een erg belangrijke waardering voor het succes en de kwaliteit van de onderzoekslijn waarin wij als team en afdeling uiteindelijk reuma en andere auto-immuunaandoeningen willen genezen”, zegt Scherer. “Het geeft mij als arts de vrijheid om in de wetenschap actief te zijn, en het is ook erg leuk dat ik op deze manier iets terug kan geven voor het vertrouwen van het LUMC en mijn mentoren.”

Lees het artikel uit ReumaMagazine 2-2021.