Belastende bijwerkingen van biologicals kunnen leiden tot het stoppen met het innemen van medicatie. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners weten waarom en wanneer een bijwerking als belastend wordt ervaren. Wat is nu belastend? Sommige mensen vinden dat ze al een heleboel medicatie moeten innemen en zo zei iemand: “door mijn bijwerking (huiduitslag) moet ik nu ook nog elke avond zalven.” Belastend zijn bijvoorbeeld ook de blauwe plekken die kunnen ontstaan op de injectieplaats van de biological. Of bijwerkingen als pijn of vermoeidheid.

Belastende bijwerkingen biologicals in thema's

Lareb deelde de belastende bijwerkingen van biologicals in in zeven hoofdthema’s. Die werden besproken tijdens interviews met reumatologen. En ja: patiënten dachten er soms anders over dan de arts. Tijdens de interviews is er aan de reumatologen gevraagd hoe zij denken dat ze beter inzicht kunnen krijgen in het perspectief van de patiënt als het hierom gaat. Allereerst werd genoemd dat er meer aandacht moet komen om dit onderwerp te bespreken in de spreekkamer. Vaak is er weinig tijd, en schieten dit soort onderwerpen erbij in. Daarnaast noemden de reumatologen dat de patiënten ook zelf moeten aangeven wanneer een bijwerking belastend is. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Tot slot kunnen onderzoeken zoals dit helpen om meer aandacht te krijgen voor de belasting van bijwerkingen voor de patiënt.

Goed beeld van de belastingen

Reumatologen hebben over het algemeen een goed beeld van de belasting van bijwerkingen; de meeste aandacht hebben ze voor mentale gevolgen, en wat minder voor het dagelijks leven en de zelfredzaamheid van reumapatiënten. Het is daarom belangrijk dat de patiënt én reumatoloog dit onderwerp aankaarten tijdens het spreekuur, om zo de mogelijkheden voor het best passende medicijn voor de patiënt te bespreken.

Lees het hele artikel hier. Lees ook de andere artikelen van Lareb in ReumaMagazine. In ReumaMagazine 4 stonden twee artikelen over de Monitor biologische geneesmiddelen van bijwerkingencentrum Lareb. In ReumaMagazine 5 werd ingegaan om maagdarmklachten bij etanercept.