Biologicals verbeteren de kwaliteit van leven voor veel mensen met reuma. Jammer genoeg zijn er ook wel bijwerkingen. Bijwerkingeninstituut Lareb keek naar maagdarmklachten bij etanercept (enbrel). Bijwerkingen die veel voorkomen zijn prikplekreacties zoals roodheid, jeuk en zwelling. Ook kun je meer kans hebben op infecties, zoals verkoudheid, blaasontsteking of huidinfecties. Maagdarmklachten zijn minder bekend. Ze worden in de bijsluiter alleen als bijwerking genoemd bij onderliggende darmproblemen. Denk aan de ziekte van Crohn. Deelnemers van de Monitor biologische geneesmiddelen denken daar anders over. Zij ervaren maagdarmklachten wél als bijwerking bij etanercept.

Meerdere bijwerkingen

In de Monitor biologische geneesmiddelen werden gebruikers van biologicals met behulp van online vragenlijsten gevolgd. De deelnemers werd gevraagd naar hun ervaringen met bijwerkingen . Er werden 36 maagdarm bijwerkingen beschreven door 25 (6%) deelnemers van in totaal 416 deelnemers. Zij gebruikten etanercept voor een reumatische aandoening. Het ging voornamelijk om diarree, misselijkheid en buikpijn. Bij een derde van deze deelnemers begonnen de klachten binnen een maand na starten met etanercept.

Contact met zorgverlener

Ook beschreef een derde van de deelnemers dat zij vooral vlak na toediening van etanercept last hadden van klachten. De klachten gingen dan na een paar dagen weer over, maar kwamen na een volgende toediening weer terug. Veel deelnemers hadden contact met een zorgverlener over de bijwerkingen. Soms gingen de klachten over als de dosering werd aangepast of tijdelijk was gestopt. Eén deelnemer had last van misselijkheid. Het hielp om etanercept in de avond toe te dienen.

Ook zorgverleners keken naar maagdarm bijwerkingen bij etanercept. In het DREAM-RA register (een samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen om de kwaliteit van reumazorg te verbeteren) zijn 11 maagdarm gerelateerde bijwerkingen vastgelegd. Diarree, misselijkheid, buikpijn en obstipatie kwamen vooral voor. Bij de meeste patiënten ging de bijwerking over, soms nadat de behandeling met etanercept was gestopt. In één geval kwamen de klachten terug nadat de behandeling met etanercept werd hervat. In een enkel geval werd methotrexaat ook als mogelijke oorzaak van de bijwerking gezien.

Lees hier het hele artikel.

Lees meer over reuma in Reuma van A tot Z.