De IL-6-remmers sarilumab en tocilizumab zijn geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. IL6-remmers binden en blokkeren de interleukine-6-receptor. IL-6 speelt een belangrijke rol bij het ontstekingsproces bij reumatoïde artritis. Door blokkade van de receptor verminderen de ontsteking en andere symptomen van RA. IL-6-remmers zijn biologische DMARDs. Ze zijn effectief in het verminderen van de ziekteactiviteit. DMARD staat voor Disease Modifying Anti Rheumatic Drug. Voorbeelden van synthetische DMARDs zijn methotrexaat, hydroxychloroquine, sulfasalazine en leflunomide. De middelen worden synthetisch genoemd omdat ze in het laboratorium door middel van chemische reacties worden gemaakt. De biologische DMARDs zoals sarilumab en tocilizumab zijn een alternatief voor patiënten die niet reageren op of intolerant zijn voor één of meer conventionele (synthetische) DMARDs.

Intraveneuze en injectieve toediening tocilizumab 

De NVR-richtlijn Reumatoïde artritis (2019) geeft aan dat na het falen van één of meer synthetische DMARDs een biologische DMARD (TNF-alfa remmers, abatacept, rituximab, IL6-remmers of anakinra) of een JAK-remmer in aanmerking komt. Patiëntfactoren, bestaande ervaring en kosten bepalen de keuze van het middel. Tocilizumab is beschikbaar als infusievloeistof voor intraveneuze toediening en als injectievloeistof voor subcutane toediening in een voorgevulde wegwerpspuit en pen. Onder intraveneuze (IV) toediening wordt het toedienen van vloeistoffen direct in de bloedbaan verstaan. Subcutaan betekent onder de huid. De meeste patiënten kunnen dit zelf doen. Het zichzelf injecteren wordt ervaren als een eenvoudige handeling. Het voordeel hiervan is dat u niet afhankelijk bent van anderen.

Beleid en wetenschap vertalen

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. De stichting doet haar werk vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder winstoogmerk. Haar kernwaarden (maatschappelijk, onafhankelijk, praktijkgericht, klantgericht en deskundig) dienen als leidraad voor welke opdrachten wel of niet worden aanvaard. IVM wordt voor een deel gefinancierd door het ministerie van VWS. Daarnaast verstrekken derden, zoals ZonMW en verzekeraars, ons projectsubsidies. Ook zorginstellingen en beroepsorganisaties zijn afnemers van onze producten, zoals nascholingen en e-learningcursussen.

Zie voor meer informatie ook het eerder bericht over dit onderwerp op deze website.