Door de coronapandemie moesten universiteiten plotseling overschakelen naar online onderwijs. Maar nu zijn veel universiteiten weer volledig overgegaan op onderwijs op locatie. Het zou echter zonde zijn als het onderwijs weer doorgaat op de oude voet, want er zijn veel aanwijzingen dat online onderwijs kan helpen om het onderwijs inclusiever te maken.

Wat heeft online onderwijs betekend?

Suzanne wil daarom heel precies nagaan wat online onderwijs heeft betekend voor studenten met een beperking. Welke voordelen had het en voor wie? En welke studenten konden er niet of moeilijker mee overweg?

Voor dit onderzoek worden studenten met verschillende soorten beperkingen gezocht, onder andere studenten met een chronische ziekte. Het doel van het onderzoek is te komen tot een beleidsadvies aan universiteiten. Daarin wordt beschreven onder welke omstandigheden online onderwijs kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

Interviews

Voor dit onderzoek is Suzanne op zoek naar studenten met ervaringen met online/hybride onderwijs. De interviews duren zo'n zestig minuten. Ze vinden online plaats, maar indien gewenst ook op locatie.

Alle interviews worden anoniem verwerkt. In de informatiebrief die elke deelnemer krijgt, lees je hier meer over. Het onderzoek is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht.

Het profiel voor deelnemers is als volgt:

•          Je studeert op dit moment aan een Nederlandse universiteit

•          Je bent een student met een beperking

•          Je hebt ervaring met studeren vóór en tijdens de coronapandemie

Heb je interesse om geïnterviewd te worden of vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Suzanne via s.bakker@iederin.nl of stuur een appje of bel naar 06 23347721.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdachtendertig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. De organisatie behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.