Studenten halen hun inkomsten uit verschillende bronnen. Denk aan studiefinanciering, soms een bijdrage van hun ouders of een bijbaantje. Voor studenten met een medische beperking is het niet altijd mogelijk om naast de tijdsbelasting die de studie met zich meebrengt, te werken. Zij hebben vaak geen inkomsten via een bijbaan. Sinds 2015 keert de overheid daarom een individuele studietoeslag aan studenten met een beperking uit.

Studietoeslag studenten met beperking weinig gebruikt

Uit onderzoek van Ieder(In) blijkt dat de regeling minder vaak wordt gebruikt dan was verwacht. Ook bestaan er soms grote verschillen in de hoogte van de uitkering tussen gemeenten. Ieder(In) kaartte dit aan bij het ministerie. In februari werd een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om te pleiten voor verbeteringen in de wet. Een aantal belangrijke verbetersuggesties zijn overgenomen. Per 1 april werden deze doorgevoerd. De verschillen tussen gemeenten worden zo kleiner.

Minimumbedrag

Wat wordt er nu precies beter voor studenten met een beperking? Het kabinet heeft van de studietoeslag een minimumbedrag gemaakt, dat alle gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. De nieuwe studietoeslag kent geen vermogenstoets. Ook loopt de toeslag op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van 300 euro per student. Het staat gemeenten vrij om dit bedrag te verhogen, maar door het stellen van een minimum is de basis voor iedere student, ongeacht woonplaats, hetzelfde. Studenten met een medische beperking kunnen de studietoeslag aanvragen bij de eigen gemeente. Lees het bericht van de Rijksoverheid hier.

Brandbrief aan onderwijscommissie

Ieder(In) heeft daarnaast een brandbrief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer om het inclusief onderwijs prioriteit te geven. In het regeerakkoord stond nog heel stoer dat het kabinet toewerkt naar inclusief onderwijs. Maar inmiddels blijkt dat het daarvoor tot 2035 de tijd wil nemen. Bovendien heeft Ieder(In) samen met andere organisaties de commissie gewezen op de talrijke knelpunten die in het huidige passend onderwijs nog moeten worden verholpen.