Met een digitale huisartsenpost via Spreekuur.nl kan een zorgverlener twee keer meer patiënten per uur behandelen dan wanneer hij of zij patiënten fysiek ziet. Ook levert het digitale consult tijdwinst voor de zorgverlener op ten opzichte van telefonische consulten en het geven van zelfzorgadviezen. Gemiddeld hebben zorgprofessionals digitaal 13 minuten minder tijd nodig per consult per patiënt. Dat blijkt uit een efficiëntie-onderzoek naar Spreekuur.nl. Via het digitale platform krijgen patiënten locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen. Het kan gaan om onder andere wonden, oogklachten en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door vragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Huisartsen kunnen daarna het consult vlot afhandelen. Daardoor is de totale tijd die de zorgprofessionals besteden aan een fysiek consult met een patiënt, in het Spreekuur.nl-proces 13 min korter (61 procent tijdwinst).

Beter te voorspellen zorg via Spreekuur.nl

Daarnaast blijkt dat de zorg door Spreekuur.nl beter vooraf te voorspellen is. Immers: per consult is snel te zien of deze spoed betreft of niet en wat de gemiddelde duur van een consult is. Hierdoor kunnen zorgverleners in de piekmomenten de druk iets verlagen en de tijd buiten de piekuren beter benutten,. Zo kan de drukte beter worden verspreid over de dienst. Ook zitten in de workflow van het Spreekuur.nl proces minder overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals. Dit reduceert de kans op fouten en verhoogt de patiëntveiligheid. Spreekuur.nl is inmiddels toegankelijk voor ruim twee miljoen patiënten in zes zorggebieden (Eemland, Rijnmond, Drenthe, Nijmegen, Gelderse Vallei, Axel en Breda).
Spreekuur.nl is een initiatief van Topicus, de ICT-leverancier die zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens voor 60 procent van de huisartenposten in Nederland, en DigiDok, de organisatie die de gezondheidszorg voor zorgverleners en zorgbedrijven innoveert en medische behandelpaden digitaliseert. 

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.