Ben je sneller vermoeid dan je collega’s? Kun jij je minder goed concentreren? Waarschijnlijk zoek je manieren om toch te blijven werken als je ziek bent. Misschien wil je minder werken of zoek je aangepast werk tijdens of na je ziekte. Maar wat vertel je je werkgever eigenlijk? In ReumaMagazine schreef de redactie vaker over dit onderwerp. Zo schreef Robbert Janssen, directeur Centrum Chronisch Ziek en Werk hierover columns. Nu heeft Patiëntenfederatie Nederland het Centraal informatiepunt ‘Chronisch ziek en werk’ (CIP) geopend . Daarin worden kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven, verzameld.

Onafhankelijk informatiepunt 'Chronisch ziek en werk'

Bij het Centraal Informatiepunt 'Chronisch ziek en werk' vind je onafhankelijke en kwalitatieve informatie over chronisch ziek zijn en werk. Je vindt er tips om aan het werk te blijven en om regie te nemen. De informatie is ziekte overstijgend en daarom bruikbaar voor iedereen. Naast de informatie van de Patiëntenfederatie worden er ook links naar pagina’s van bijvoorbeeld een werkgevers- of werknemersorganisatie, bedrijfsarts of patiëntenorganisatie verzameld.

Rechten en plichten

Zo kun je op CIP je rechten en plichten als zieke werknemer bekijken. Hoe stel je zelf een bezwaarschrift op als jouw beperking of ziekte een rol speelt? Wat gebeurt er met je inkomen en wie denkt er mee over jouw situatie? Een ander thema is het gesprek met je huisarts en bedrijfsarts. Neem bij (beginnende) ziekte en herstel contact op met je huisarts en bedrijfsarts. De huisarts heeft je complete medisch dossier en kent de thuissituatie. De bedrijfsarts kent je werk en de eisen die daar gelden. Samen geeft dit een compleet beeld. Zo wordt samen met jou beoordeeld wat wel en niet kan bij ziekte en herstel. Bij artsen zijn persoonlijke en medische gegevens veilig. Alléén met toestemming van de medewerker, jij dus, mag een arts jouw medisch dossier opvragen bij een andere arts. Dat staat in de wet. Overtreding van de wet wordt bestraft. Dit geldt voor huisarts én bedrijfsarts. Ook richting werkgever geldt die geheimhouding. Huisarts en bedrijfsarts kennen hiervoor de artseneed.

In de Kennisbank vind je de weg naar meerdere website waarop ervaringen worden uitgewisseld.