Het kabinet gaat een prijsplafond invoeren voor energiekosten tot de limiet van wat een huishouden gemiddeld aan energie gebruikt. Voor mensen met een beperking is echter een breder pakket aan noodmaatregelen nodig. Want ze hebben vaak een hoger energieverbruik dan gemiddeld door extra stoken en gebruik van hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel, en medische apparatuur.

Mensen met een beperking hard geraakt 

Verder treft de algehele stijging van de prijzen hen extra hard. Velen hebben al een leven lang te maken met een stapeling van problemen. Zoals een ontoereikend of onzeker inkomen, hoge zorg- en ondersteuningskosten, en een gebrek aan betaalbare, toegankelijke woonruimte. Recent onderzoek van de Nationale Ombudsman laat zien dat zelfs jongeren met een beperking kampen met langdurige financiële problemen.

Vijf noodmaatregelen 

Ieder(in) stelt vijf noodmaatregelen voor, naast de tegemoetkomingen die het kabinet voor volgend jaar al heeft aangekondigd. Deze maatregelen helpen snel en kunnen zonder grote uitvoeringsproblemen worden doorgevoerd.

  • Kom met een gerichte compensatie voor energiekosten en verhoog ook andere energiebijdragen.
  • Maak de bijzondere bijstand en bestaande toeslagen beter toegankelijk.
  • Gebruik de Tegemoetkoming chronisch zieken van gemeenten ook voor mensen die door hun beperking te hoge energiekosten hebben.
  • Stop met hardvochtig handhaven.
  • Informeer mensen beter over bestaande regelingen voor financiële ondersteuning.
  • Garandeer de financiële positie van voedselbanken.

Lees hier het volledige bericht. Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.