In het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU staat goede en passende zorg centraal. Ook wordt een lans gebroken voor preventie in de zorg. Patiëntenfederatie Nederland kan zich daar in vinden en geeft in de brief aan minister Helder graag wat denkbeelden mee hoe deze zorg in de praktijk gestalte kan krijgen. Daarbij gaat het, zoals verwoord in het regeerakkoord, ook om de juiste zorg op de juiste plek. Wat kan regionaal worden geregeld en wat moet centraal worden aangestuurd? “Voor ons geldt dat zorg liefst zo dicht mogelijk bij of aan huis wordt geboden: thuis als het kan, in ziekenhuis of praktijk wanneer dat nodig is,” schrijft de Patiëntenfederatie Nederland. Deze organisatie zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Boodschap Patiëntenfederatie Nederland aan Helder

Patiëntenfederatie Nederland schrijft aan minister Helder: “Zo lang mogelijk gezond en zelfstandig zijn, ook als je ouder bent of een beperking hebt, is de boodschap waar u zich als minister met hart en ziel voor wil inzetten. Patiëntenfederatie Nederland herkent zich hierin en denkt graag met u mee hoe we dit met zijn allen kunnen verwezenlijken. Want zo lang mogelijk zelfstandig zijn kan alleen als de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Goede, betaalbare en waar nodig aangepaste huisvesting, een sociaal netwerk, de beschikbaarheid van een deskundig zorgnetwerk, en een laagdrempelig contact met het eerste aanspreekpunt zoals bijvoorbeeld de huisarts of misschien specialist ouderengeneeskunde. Kortom, zolang mogelijk zelfstandig blijven, maar wel met een goede kwaliteit van leven. En dan moet het niet uitmaken waar je woont, een goed netwerk met aandacht voor wonen en zorg moet overal beschikbaar zijn en niet afhankelijk zijn van lokale initiatieven en uitvoering. Overigens zijn er al tal van goede regionale initiatieven, zaak is nu die goede voorbeelden ook landelijk uit te rollen.”

Je kunt de hele brief hier lezen.