Zorgverzekeraars gaan gezamenlijk nieuwe toepassingen van digitale zorg beoordelen. Zij hebben daarvoor een Kenniscentrum Digitale Zorg opgericht. Ontwikkelaars kunnen daar terecht om hun innovatie te laten toetsen. Zo weten zij snel of zorgverzekeraars deze kansrijk vinden voor grootschalige toepassing in de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om toepassingen die artsen helpen bij het stellen van een diagnose, apps waarmee patiënten hun gezondheid kunnen volgen en systemen voor het uitwisselen van gegevens.

Kennisbundeling in Kenniscentrum Digitale Zorg

In het Kenniscentrum bundelen de zorgverzekeraars hun kennis en ervaring op het gebied van innovatie, medisch advies, zorginkoop, gezondheidsrecht, ethiek, data en kunstmatige intelligentie. Zij hebben op basis daarvan een gezamenlijke leidraad opgesteld waarmee zij innovaties snel kunnen beoordelen. Ontwikkelaars kunnen aan de hand daarvan ook eenvoudig toetsen of nieuwe ideeën voldoen aan de richtlijnen van de zorgverzekeraars, nog voor zij deze gaan uitwerken. Zorgverzekeraars kijken bijvoorbeeld of een toepassing gebruiksvriendelijk is, bestand is tegen hacken en voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij wordt ook getoetst op de normen voor digitale zorg van toezichthouders, zoals Zorginstituut Nederland.

Toegevoegde waarde

Het Kenniscentrum is een one-stop-shop voor zorgaanbieders of ontwikkelaars. Zij kunnen hun innovatie in één keer laten beoordelen door alle zorgverzekeraars. Zo is voor alle partijen snel duidelijk of een nieuwe vorm van digitale zorg van toegevoegde waarde is. Digitale zorg geeft verzekerden meer inzicht en invloed en draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars willen met het Kenniscentrum bijdragen aan het vergroten van de mogelijkheden voor verlenen van digitale zorg. Eerder riep Zorgverzekeraars Nederland met de Patiëntenfederatie al op tot het recht op keuze voor digitale zorg voor alle verzekerden.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.