“Fysiotherapie WERKt! is bedoeld om te kijken naar wat er nodig is om te kunnen blijven functioneren op de werkplek”, legt Marijke Esseboom uit. “Voorop staat een daarop gerichte begeleiding door een fysio- of oefentherapeut, één van de toegevoegde waarden is het kunnen inschakelen van andere disciplines. Denk aan ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. Maar ook het zo nodig betrekken van de werkgever of bedrijfsarts bij het verbeteren van de werkplek en of werkomstandigheden.” Anders dan bij ‘gewone’ behandelingen ligt de focus nu op de werksituatie, “al kun je die natuurlijk niet loskoppelen van wat er thuis gebeurt.”