In ReumaMagazine schreven we over de onderzoeken die Laura Boekel en haar team de afgelopen twee jaar uitvoerden naar Covid en reuma. “We willen weten hoeveel mensen met een reumatische aandoening Covid-19 hebben of hebben gehad en of de ziekte anders verloopt bij hen dan bij gezonde mensen. Hiernaast willen we onderzoeken of de reumamedicatie invloed heeft op de manier waarop Covid-19 verloopt. Verder hopen we antwoord te krijgen op vragen als: wat doen mensen met hun medicatie? Wat zijn de gevolgen van het tijdelijk staken van reumamedicijnen? Wat is de impact van corona op het leven van mensen met reuma? Gaan zij vaker in zelfquarantaine waardoor zij bijvoorbeeld sneller geïsoleerd raken dan mensen zonder reuma? Mijden zij vaker de zorg? Reumapatiënten worden beschouwd als een kwetsbare groep, maar is dat terecht? Daar hopen we door middel van wetenschappelijk bewijs antwoord op te kunnen geven”, zei reumatoloog en hoofdonderzoeker Gertjan Wolbink van Reade in ReumaMagazine 5-2020.

Laura Boekel: 'Niet vaker bijwerkingen door vaccinaties' 

In ReumaMagazine 8-2021, schreven we dat “in het afgelopen voorjaar Laura Boekel al aantoonde dat mensen met een auto-immuunziekte niet vaker of ernstiger bijwerkingen hebben van coronavaccinaties dan mensen zonder een onderliggende ziekte.” “De meeste mensen met auto-immuunziekten als reuma die worden behandeld met afweeronderdrukkende medicatie, hebben na twee vaccinaties net zoveel antistoffen in hun bloed als gezonde mensen,” aldus Boekel in dat nummer. “Alleen mensen die worden behandeld met anti-B-celtherapie (waaronder rituximab, ocrelizumab en fingolimod) maken minder antistoffen aan. Voor het onderzoek hebben we de antistoffen geanalyseerd van 632 mensen met een auto-immuunziekte en 289 gezonde controlepersonen. Van hen bleek 95 procent voldoende antistoffen aan te maken. Inmiddels hebben we nu de uitslagen van 1.500 patiënten en 700 controlepersonen in kaart gebracht en het ziet ernaar uit dat we die 95 procent uit het onderzoek kunnen bevestigen.”