Voor zijn promotieonderzoek keek Milad Baniaamam in het bijzonder naar hartfunctiestoornissen. Hij beschrijft niet alleen mogelijke behandelingen voor mensen met ontstekingsreuma maar ook de mogelijkheden om hartfunctiestoornissen te voorkomen. Baniaaman: “Dit proefschrift heeft als doel de kennis te verbeteren over hoe systemische ontsteking, als gevolg van inflammatoire gewrichtsaandoeningen, een rol speelt in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en in het bijzonder hartfunctiestoornissen.” 

Milad Baniaamam in ReumaMagazine

In ReumaMagazine 6-2019 vertelde Baniaanam over het risico van hart- en vaatziekten bij mensen met de ziekte van Bechterew. Hoewel we weten dat dit risico er is, worden deze mensen toch vaak niet op hart- en vaatziekten gecontroleerd of er preventief voor behandeld. Daarom worden nu risicoprofielen opgesteld met de bedoeling mensen met een verhoogd risicoprofiel onder de aandacht te brengen van de huisarts voor verdere behandeling. Een belangrijk onderzoek, want hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken, zowel wereldwijd als in ons land. Cijfers van het ministerie van Volksgezondheid laten zien dat ze in Nederland de tweede doodsoorzaak vormen (na kanker). Risicofactoren voor hart- en vaatziekten kunnen zijn: erfelijkheid, roken, obesitas, een verhoogde bloeddruk en/of een verhoogd cholesterol, en het hebben van een aandoening waarbij er een verhoogd risico is op hart- en vaatziekten zoals reuma, de ziekte van Bechterew of jicht.

Verhoogd risico

“Mensen met Bechterew hebben een verhoogd risico op specifieke hartaandoeningen, zoals kleplijden, verwijding van de aorta, hartfunctiestoornissen en problemen met de hartgeleiding”, vertelde Baniaanam in ReumaMagazine. De linkerhartklep, de zogenaamde aortaklep, is bij Bechterewpatiënten vaak aangedaan. De klep raakt door de ontstekingen beschadigd en sluit niet meer goed af, waardoor het bloed terugstroomt en het hart het bloed op den duur niet goed meer kan rondpompen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot hartfalen. Ongeveer 14 procent van de mensen met Bechterew uit onze studiegroep bleek last te hebben van een lekkende aortaklep. Onze hypothese is dat dit komt omdat het weefsel waaruit de aorta en de hartkleppen bestaan, lijkt op peesweefsel, een belangrijk ontstekingsgebied bij de ziekte van Bechterew.”

Lees hier het hele artikel.