Maar eerst legt Renée Allaart uit wat een klinische trial is. “Een klinische trial is een wetenschappelijke methode waarmee je probeert vast te stellen welke behandeling beter is. Bij trials met medicijnen die nog niet op de markt zijn toegelaten (‘experimentele fase’), wordt het nieuwe medicijn vergeleken met een placebo. Een placebo is een nep-medicijn dat niet van het ‘echte’ te onderscheiden is. Bij een ‘dubbelblind’ onderzoek mogen de patiënten èn de begeleiders van het onderzoek niet weten wie een placebo krijgt en wie het te testen nieuwe medicijn. Verwachtingen vooraf kunnen namelijk de beoordeling van het effect beïnvloeden. Dit onderzoek wordt ontwikkeld en betaald door de fabrikant van het nieuwe middel. Een klinische trial is ook nuttig, en zelfs nodig, om te onderzoeken welke van meerdere beschikbare behandelingen de beste is, of bij wie welke behandeling het beste is, of in welke volgorde je de beschikbare behandelingen het beste kunt uitproberen. Dat laatste heet behandelstrategieonderzoek.”