"Het lijkt misschien eenvoudig om uitkomsten van de zorg vergelijken, maar dit is toch lastig in de praktijk. Vergelijken begint met zuivere registratie. Daar hebben we met elkaar de afgelopen jaren belangrijke stappen in gezet.” Marjan Ghiti Moghadam, reumatoloog in het Medisch Spectrum Twente (zie foto) en betrokken bij Samen Beter, geeft aan dat vergelijkbare data veel inzicht geven. “We hebben nu meer grip op onze eigen data en daarmee op onze eigen patiënten en ons eigen zorgproces.”
De inzichten uit de data hebben al tot veel verbeterpunten geleid. Dit is echter niet de enige drijfveer. “Het onderzoek en de uitkomsten is één,” zegt Angelique Weel-Koenders, medisch leider Santeon en reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. “Ons doel is dat onze aanpak en de resultaten andere ziekenhuizen, nationaal en internationaal, inspireren om op eenzelfde structurele en data-gedreven wijze aan de slag te gaan met uitkomsten van zorg.”

Samen Beter Inflammatoire Artritis

Om de ontwikkeling van de reumazorg in een stroomversnelling te brengen is er nu de publicatie Samen Beter Inflammatoire Artritis. Daarin zijn alle uitkomsten van het onderzoek te vinden. Op 23 november 2021 wordt voor professionals in het webinar Samen Beter Reuma, op weg naar gepersonaliseerde reumazorg, verdere verdieping gegeven aan de publicatie. Binnen het Santeon Samen Beter-programma, dat is gebaseerd op de Value-Based Health Care methode, staat het meten, analyseren en verbeteren van uitkomsten centraal. Hieruit blijkt dat er verschillend wordt omgegaan met het (digitaal) monitoren van de ziekte, maar ook met het op- en afbouwen van reumamedicatie bij chronische patiënten.

Afbouwen medicatie complex

Zij gebruiken vaak langdurig een combinatie van medicijnen die veel bijwerkingen kunnen geven en bovendien erg kostbaar zijn voor de maatschappij. Het afbouwen van medicatie is echter complex, en hangt af van veel factoren, die per patiënt kunnen variëren. Daarom werken de Santeon-ziekenhuizen aan een voorspelmodel voor het gepersonaliseerd afbouwen van deze medicatie. Uniek aan het model is dat deze is gebaseerd op real-life uitkomsten van bijna 12 procent van de Nederlandse reumapatiënten. Dit houdt in dat de conclusies uit de analyses betrekking hebben op de dagelijkse praktijkvariatie en daardoor direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.