Om goed te kunnen vaststellen waarom ontstekingsreuma bij sommige mensen moeilijk te behandelen is, moet volgens Roodenrijs van het UMC Utrecht eerst worden bepaald wat de definitie is van moeilijk te behandelen reumatoïde artritis. “Uiteraard moet iemand de diagnose reumatoïde artritis hebben. Daarnaast moeten er diverse behandelingen zijn ingezet die de ziekte niet tot rust hebben kunnen brengen. Verder moeten er aanwijzingen zijn voor actieve ziekte door gewrichtsontstekingen, maar bijvoorbeeld ook door klachten die de patiënt zelf ervaart zoals pijn, stijfheid en vermoeidheid. Tenslotte moet de patiënt en/of reumatoloog een probleem ervaren in de behandeling.”

Onderliggende problemen bij reumatoïde artritis

Er zijn verschillende onderliggende problemen die een rol kunnen spelen bij moeilijk te behandelen reumatoïde artritis. “Zo hebben mensen die roken, een kleinere kans dat de reuma tot rust komt dan niet-rokers, mogelijk omdat het immuunsysteem extra wordt geactiveerd. Maar het kan ook liggen aan de ziekte zelf, door de wijze waarop het immuunsysteem actief is. Het kan dan zijn dat de reumatoloog er niet in slaagt om een behandeling te vinden die de juiste aangrijpingspunten in het immuunsysteem triggert. Een andere mogelijkheid is dat de patiënt de medicatie niet of niet op de juiste manier neemt.” De behandeling kan ook worden beïnvloed door andere aandoeningen. Nadia: “Er bestaan ziektebeelden met klachten die lijken op reumatoïde artritis zoals jicht, artrose of fibromyalgie. Als de reumatoloog iemand met jicht medicijnen voor reumatoïde artritis voorschrijft, zullen de klachten niet verdwijnen. Tenslotte kan het zijn dat mensen die meerdere ziektes hebben, bepaalde medicijnen niet mogen omdat de combinatie van de verschillende medicijnen een risico vormt. Dat beperkt het assortiment aan middelen die je als behandeling tegen reumatoïde artritis kunt inzetten.”

Psychologische factoren

Ook psychologische factoren, zoals angst en depressie kunnen een rol spelen. Tenslotte kunnen mensen een te hoog, maar onrealistisch verwachtingspatroon hebben ten opzichte van de behandeling. “Sommige patiënten zijn in de veronderstelling dat ze na een behandeling het leven weer kunnen oppakken dat ze hadden voordat ze ziek werden, terwijl dat zelden het geval is”, aldus Nadia. Nadia hoopt dat het onderzoek in Utrecht aanknopingspunten oplevert om mensen met moeilijk behandelbare reumatoïde artritis beter te kunnen helpen. “Nu is het vaak zo dat de reumatoloog de oplossing zoekt in het voorschrijven van een ander medicijn. Ik wil met deze studie behandelaars stimuleren om verder te kijken dan alleen naar medicatie.”