Verbeterafspraken zorgtraject RA

Over de volgende onderwerpen zijn verbeterafspraken gemaakt.

Bij diagnose

Doe geen onnodig bloedonderzoek bij de huisarts.

Verbeter in de richtlijn de aanbevelingen over röntgenfoto’s van de handen en voeten.

Bij behandeling

Herzie de aanbevelingen over biologicals en JAK-remmers.

Ter preventie

Verbeter cardiovasculair risicomanagement bij RA. Dit zijn controles op het risico op hart- en vaatziekten.

Geef mensen met RA eenduidige adviezen over pneumokokkenvaccinatie.

Geef eenduidige patiënteninformatie over bescherming tegen infectieziekten.

Twee voorbeelden uit de verbeterafspraken

Huisartsen doen geen bloedonderzoek meer bij vermoeden van RA, maar verwijzen mensen zo snel mogelijk door naar de reumatoloog. Hoe sneller een behandeling kan beginnen, des te beter dat voor patiënten is.

Duidelijke aanbevelingen in de richtlijnen opnemen over het maken van röntgenfoto’s van handen en voeten. Wanneer zijn röntgenfoto’s nodig en waar niet? De richtlijnen moeten voorkomen dat patiënten onnodig aan röntgenstraling worden blootgesteld.

Verwachte resultaten voor mensen met RA

Naar verwachting leiden de verbeterafspraken tot de volgende verbeteringen voor mensen met RA.

Sneller passende zorg als de huisarts geen bloedonderzoek aanvraagt en de patiënt verwijst naar de reumatoloog bij het vermoeden van RA.

Door duidelijke aanbevelingen over röntgenfoto’s minder blootstelling aan röntgenstraling en bevorderen van gelijke RA-zorg overal in Nederland.

Minder kans op switchen tussen medicijnen door vanaf de start van de behandeling rekening te houden met de prijs.

Minder bijwerkingen en negatieve gevolgen door aangescherpte aanbevelingen voor JAK-remmers.

Door verbeterde screening op het risico op hart- en vaatziekten tijdig preventieve maatregelen om erger te voorkomen.

Maximale bescherming tegen pneumokokkenziekte als zorgverleners duidelijke afspraken hebben over vaccinatie en die nakomen.

Het hele verbetersignalement is hier lezen.