Er wordt meestal voor een PGO gekozen op basis van een advies van de zorgverlener. Het volgen van je gezondheid over de tijd is een belangrijke reden het te gebruiken. Daarbij is het inzien van deze gegevens heel nuttig.

Onderzoek naar PGO

Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder gebruikers van PGO’s. De Patiëntenfederatie is één van de initiatiefnemers achter MedMij, een afsprakenstelsel dat gegevensuitwisseling tussen medische dossiers van zorgaanbieders en PGO’s op veilige wijze moet standaardiseren. Momenteel kunnen vrijwel alle huisartsen al gegevens uitwisselen met PGO’s, later dit jaar moeten ziekenhuizen volgen.

Voldoende 

Bijna 60 procent van de gebruikers geeft hun PGO een voldoende of een ruime voldoende, blijkt uit het onderzoek. Gebruikers die de applicatie al verder hebben verkend geven aan dat er veel mogelijk is. Een aanzienlijke minderheid (9 procent) van de gebruikers is zeer ontevreden. De meeste gebruikers vinden hun PGO (heel) gemakkelijk in het gebruik (44 procent). Iets meer dan een op de vijf vindt het moeilijk in gebruik (22 procent). Qua leeftijd van de respondenten was er sprake van een brede spreiding, met als grootste groepen 35-45 jaar en 55-65 jaar. De gebruikers waren met ruim 80 procent hbo-wo wel aanzienlijk hoger opgeleid dan gemiddeld.

Keuze op basis advies zorgverlener 

Opvallend is dat bijna de helft van de gebruikers een keuze heeft gemaakt op advies van hun zorgverlener. Een op de vijf gebruikers heeft de PGO zelf gevonden of met de hulp van een vriend of familielid.

Illustratie: Wim Tilburgs, voorzitter Stichting Je Leefstijl Als Medicijn. Deze illustratie is eerder gebruikt bij een artikel van deze stichting.