Het Praktijkplan Beeldbellen verschaft handvatten om de logistiek rondom het videoconsult als onderdeel van het spreekuur op de polikliniek te organiseren. Vanaf het afstemmen met de patiënt tot en met het afronden van het spreekuur. Zorgverlening vindt steeds meer hybride plaats: deels digitaal, deels fysiek. Beeldbellen heeft – met de coronacrisis als extra aanjager – snel zijn intrede in de poliklinische zorg gedaan. Hoe wordt het verankerd in bestaande poliprocessen? Welke plaats krijgt het naast fysieke consulten, en op basis van welke afwegingen? Wat zijn de specifieke aandachtspunten? Op die vragen gaat het Praktijkplan Beeldbellen in.

Praktijkplan Beeldbellen als praktische handreiking

Het praktijkplan bevat handvatten, do’s en don’ts bij het inzetten van beeldbellen bij consultverlening. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: het bepalen wanneer en voor wie videoconsulten geschikt zijn, de communicatie erover, het plannen, organiseren en opschalen van beeldbellen tot en met de afronding van het videoconsult en het monitoren en evalueren van deze vorm van zorg.

Checklists

Het Praktijkplan Beeldbellen bevat ook twee checklists die van waarde zijn bij de invoering:

  1. de ‘Checklist techniek beeldbellen’: met tips en valkuilen die projectleiders, leidinggevenden en informatiemanagers kunnen gebruiken in het gesprek met de ICT-afdeling;
  2. de ‘Checklist opschalen beeldbellen’: deze brengt in kaart wat moet worden geregeld bij opschaling van videoconsulten beeldbellen opschaalt na een pilot. Deze checklist is bedoeld voor projectleiders en informatiemanagers, maar ook voor RvB’s in hun rol van opdrachtgever.

Webinar 19 april

Op dinsdag 19 april van 12.15-13.00 uur is er een lunchwebinar met een toelichting op het praktijkplan en de twee checklists. Twee ziekenhuizen vertellen over hun aanpak en ervaringen. Het webinar is vooral interessant voor zorgprofessionals, managers poliklinieken, projectleiders en informatiemanagers. Het praktijkplan is geschreven op basis van ervaringen uit de praktijk: interviews met professionals uit acht NVZlidinstellingen. Het is bedoeld voor zorgprofessionals, leidinggevenden op polikliniek en projectleiders. Het programma Digitale Zorg van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft in samenwerking met BeterDichtbij en acht ziekenhuizen het Praktijkplan Beeldbellen gelanceerd.

Download hier het Praktijkplan Beeldbellen. Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.