Aan de hand van een casus over de verplichte wachtlijstregistratie voor casemanagement dementie schetst de Volkskrant het beeld dat we met alle goede bedoelingen ten spijt nog niet veel zijn opgeschoten met het terugdringen van de zorgbureaucratie en regeldruk. Minister voor langdurige zorg Conny Helder schreef in juni aan de Kamer dat er weliswaar voor het eerst een daling zichtbaar is in de ervaren regeldruk maar dat die voorzichtig was en niet in de volle breedte van de zorg. De boosdoeners achter dit probleem en de oplossingen zijn bekend, zegt Rian van de Schoot, directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken, van Vilans. “Het simpelweg schrappen van regels is niet genoeg om administratieve lasten in de langdurige zorg blijvend te verminderen. Om regeldruk duurzaam aan te pakken moeten we naar de dieperliggende oorzaken kijken. In het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg - de boosdoeners blootgelegd’ leggen we vijf oorzaken van regeldruk bloot in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg.”

Vijf oorzaken van regeldruk 

“Vijf ‘mechanismen’ lijken de regeldruk in de drie zorgsectoren te veroorzaken en in stand te houden. Dat gaat om dat het nut en noodzaak van regels verschillend worden ervaren door verschillende partijen in de zorg. Dat de werkprocessen niet efficiënt zijn en dat er gebrek aan vertrouwen is in elkaar. En dat de herkomst en verplichting van regels onduidelijk zijn. 
Je kunt dit als volgt beschrijven: De verpleegkundige is bang voor de directie, de directie is bang voor de raad van toezicht, de raad van toezicht is bang voor de inspectie, de NZa en de verzekeraar, toezichthouders zijn bang voor het ministerie, het ministerie is bang voor de politiek, de politiek is bang voor de publieke opinie. Angst is een slechte raadgever, ook in de zorg. 
Als we er daadwerkelijk voor willen zorgen dat de regeldruk vermindert in de zorg, is het belangrijk om deze schijnveiligheid aan te pakken. Binnen organisaties moeten zorgmedewerkers weer kunnen en durven vertrouwen op hun eigen professionaliteit, zonder zich in te dekken uit angst voor inspectie of wantrouwen van collega’s. Dit vraagt om andere, nieuwe vormen van samenwerken, toezicht en verantwoording waarbij vertrouwen en samenwerking centraal staan.”

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.