Het doel van fysiotherapie of oefentherapie is het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Fysiotherapie is onder andere gericht op pijnbestrijding en verbetering van mobiliteit. Niet alles komt voor vergoeding in aanmerking. Over welke klachten of aandoeningen het gaat, staat vermeld op de zogenaamde chronische lijst . Verder wordt vanaf 1 januari 2018 de behandeling van artrose aan heup of knie vergoed.  
Het Zorginstituut keek in opdracht van het ministerie van VWS naar de vergoeding van fysio- en oefentherapie voor ziektes die op de zogenaamde ‘chronische lijst’ staan. ReumaNederland en andere organisaties pleitten er voor om niets aan deze vergoeding te veranderen. Het Zorginstituut adviseert het ministerie nu dus om voorlopig geen veranderingen aan de chronische lijst door te voeren.

Andere vergoedingsregelingen fysiotherapie

In sommige gevallen kan het zijn dat niet de zorgverzekeraar maar een andere instantie de fysiotherapie of oefentherapie vergoedt. Als bijvoorbeeld de verzekerde van de gemeente een Wmo-voorziening krijgt en er voor het gebruik van die voorziening training of begeleiding nodig is, kan de gemeente die kosten vergoeden. Voor (aangepaste) bewegingslessen in het onderwijs die geen geneeskundig doel dienen, geldt dat die moeten worden betaald vanuit het onderwijs. Gebeurt dat niet, dan komen die voor eigen rekening. Informeer vooraf als je via de gemeente of bijvoorbeeld via school behandeling of begeleiding van een fysiotherapeut of een oefentherapeut krijgt, op welke wijze de kosten al dan niet worden vergoed!

AxSpA

Langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie voor de behandeling van patiënten met axiale spondyloartritis (AxSpA) en ernstige functionele beperkingen is met ingang van 1 oktober 2019 voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zvw voor een periode van 4 jaar. In  de ZvW (Zorgverzekeringswet) is geregeld dat iedereen die in Nederland woont of werkt, recht heeft op zorg uit het basispakket. Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product.

Reumatoïde artritis 

Ook langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie voor de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis (RA) en ernstige functionele beperkingen is met ingang van 1 oktober 2019 voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zvw voor een periode van vier jaar. De voorwaarde voor zowel mensen met AxSpA als mensen met reumatoïde artritis is dat zij deelnemen aan het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum.
Kijk hier voor meer informatie over deze onderzoeken.