Ook het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is bezorgd over de betaalbaarheid voor fysiotherapie voor mensen met reuma. Niet alleen stijgt de premie voor de aanvullende zorgverzekering in 2021 enorm, maar ook de dekking die deze verzekering biedt, laat te wensen over. Als gevolg daarvan sluiten steeds minder patiënten deze dure verzekering af en gaan zij zorg mijden omdat zij de noodzakelijke zorg niet uit eigen zak kunnen betalen. Niet de hulpvraag, maar de vraag of een patiënt voldoende verzekerd is, wordt zo het leidende principe bij de vraag of een patiënt de zorg kan krijgen die hij nodig heeft.

Fysiotherapie bijna onbereikbaar

Met een gemiddelde jaarpremie van bijna 1600 euro (een verdubbeling van de kosten ten opzichte van vorig jaar) voor een aanvullende verzekering met een ruime of onbeperkte dekking voor fysiotherapie, is fysiotherapie voor patiënten die het het hardst nodig hebben nagenoeg onbereikbaar geworden. Het gaat dan ook om reumapatiënten. Zij krijgen sinds 2012 geen vergoeding voor fysiotherapie meer uit het basispakket. Mensen met reuma riskeren zonder fysiotherapie een ziekenhuisopname of ernstige beperking in hun kwaliteit van leven riskeren.

Alarmerende brief

De KNGF heeft een alarmerende brief naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin het dringende verzoek om een oplossing. Een lichtpuntje is dat Anita Sanders na afloop van de KASSA-uitzending van CDA-kamerleden de toezegging heeft gekregen dat ze vragen gaan stellen in de Tweede Kamer. Wordt vervolgd.