In verschillende studies, zoals het World Mental Health Day survey & Global Health Service Monitor, heeft Ipsos onderzocht hoe de Nederlandse bevolking in vergelijking met 34 andere landen kijkt naar gezondheid en zorg en wat zij belangrijk vinden. In Nederland vallen een paar zaken op. Nederlanders zijn tevreden over de zorg nu. Ze zijn (in vergelijking met andere landen) met hun hoofd ook alweer voorbij ‘corona’. Ze hebben de blik alweer gevestigd op de langetermijn-uitdagingen. En vooral: Nederlanders begrijpen heel goed dat de toegang tot de zorg de komende jaren echt op het spel staat. 

Uitkomst onderzoek Ipsos: 'Meer mantelzorg nodig'

Deze zomer hebben we diverse keren kunnen vaststellen dat zorginstellingen tijdelijk de deuren van afdelingen moesten sluiten. Ook zijn mantelzorgers gevraagd om hun naasten meer te komen ondersteunen binnen de muren een zorginstelling. Omdat de zorgverleners zelf overvraagd worden. 

Schrijnend

Alles wijst erop dat dit probleem de komende jaren verergert, mede omdat bijna alle andere sectoren van onze samenleving dit probleem ook hebben. Van vliegtuigbewegingen kunnen we met zijn allen nog besluiten dat die op Schiphol moeten worden afgebouwd. Als mensen langer moeten wachten op de verbouwing van hun huis of op een nieuwe bank, is dat slecht voor de economie maar niet schrijnend. Maar de zorgvraaggroei kunnen we niet stoppen. De toestand in de zorg wordt (of is dat hier en daar al) schrijnend.
Het integrale zorgakkoord dat zojuist tussen alle zorginstellingen, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars gesloten is, zoekt de oplossingen ook (onder andere) in betere samenwerking in de regio en nieuwe technologieën. Het is aan bestuurders en medisch professionals om uit te leggen hoe die de verzekerde en de patiënt ten goede komen. En het is aan het Nederlandse publiek om hier ontvankelijk voor te zijn. 

Oplossing

Jeroen van Roon, partner Healthcare bij Boer en Croon, ziet twee mogelijkheden: “We kunnen kiezen voor simpelweg ‘minder’, omdat we ons niet aanpassen, óf we kunnen kiezen voor een gezondheidszorg die juist beter wordt. Door inmiddels ruimschoots bewezen nieuwe manieren van organiseren en ruimschoots bewezen nieuwe technologieën nu breed te gaan inzetten.”