Zorgverzekeraars hebben bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA) meegepraat en meegedacht vanuit het belang van hun verzekerden, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voor verzekerden is het immers belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen, juist in deze tijd. Met het akkoord gaan partijen daarvoor belangrijke stappen zetten. 
Zorgverzekeraars willen graag aan de slag met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverleners, gemeenten, toezichthouders en het ministerie van VWS. “Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om, zeker voor mensen met minder kansen, passende zorg en hulp te bieden, niet alleen bij ziekte, maar ook om gezonder te leven. Afspraken over passende zorg en samenwerking in de regio maken dit mogelijk. Zorgorganisaties die helpen deze beweging te maken, kunnen er daarbij op rekenen dat hun contracten dat ook mogelijk maken. Zorgverzekeraars hebben daarbij de uitdagende opdracht om en aan de zorgplicht te voldoen en tegelijkertijd de zorgpremie niet te hard te laten stijgen, ondanks de toenemende zorgvraag, de personeelskrapte en de hoge inflatie. Want zowel een betaalbare premie als de toegankelijkheid van zorg zijn in het belang van onze verzekerden.”

Passende zorg en preventie in Integraal Zorgakkoord

De IZA-partijen sluiten zich aan bij de beweging naar passende zorg. “Het is belangrijk dat verzekerde basiszorg zoveel mogelijk bewezen effectieve zorg is, georganiseerd rondom de patiënt en passend bij de persoonlijke situatie. We kiezen voor: zelf waar dat kan, digitaal waar mogelijk en fysiek waar dat beter is. Zo gaan we zuinig om met beschikbare zorgcapaciteit.”

Toegang behouden

Het is belangrijk dat alle partijen in de zorg erkennen dat zorgvraag en zorgaanbod steeds verder uit balans raken. Door de vergrijzing van de bevolking hebben meer mensen meer zorg nodig. Tegelijkertijd kan het aanbod niet langer meegroeien. “Deze situatie vraagt om slimme oplossingen en anders werken”, aldus ZN. “Zorgverzekeraars zijn zeer gemotiveerd om dat samen met alle partijen te organiseren. Dit is een grote opgave die daarnaast ook vraagt om heldere politieke keuzes over het basispakket en een versnelling van de digitalisering.”