“Veel zorgverleners gebruiken het woord slijtage om snel en gemakkelijk uit te leggen wat artrose is”, legt Sjaan Oomen uit. “Maar bij slijtage geldt ook dat hoe meer je iets gebruikt, hoe sneller het kapot gaat. En dus gaan mensen minder bewegen, terwijl bewegen juist zo belangrijk is om artroseklachten tegen te gaan.”
Volgens de onderzoeker kun je dit soort ‘misverstanden’ eenvoudig oplossen door een boodschap anders te verwoorden. “Leg er in je uitleg vooral de nadruk op dat bewegen het gewricht juist versterkt en dat het klachten kan verminderen. Alleen al door het vermijden van het woord slijtage, kun je heel veel bereiken. Dat is wat ik zorgprofessionals, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, probeer duidelijk te maken”, vertelt ze.
Oomen heeft persuasieve communicatie gestudeerd: communicatie die het gedrag van mensen beïnvloedt. Ze is nu onderzoekers bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met artrose. Dat doet ze met behulp van communicatietechnieken.