In 2023 wordt 6 miljard euro meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op 103 miljard euro, 26,8 procent van de totale begroting. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) benadrukt dat “de betaalbaarheid van zorg een belangrijke randvoorwaarde blijft”. Voor verzekerden is het immers belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen, juist in deze tijd.

Integraal Zorgakkoord

De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg, blikt terug op de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vertegenwoordigers van de hele sector hebben met het akkoord vooruitgekeken naar de zorg voor de komende vier jaar. Uitgangspunt was daarbij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, ondanks het oplopende personeelstekort. Verzekeraars hebben intensief meegepraat en meegedacht, vanuit het belang van hun verzekerden. Van den Berg zegt “echt blij” te zijn met het akkoord. “Wij gaan in gezamenlijkheid kijken hoe dingen anders kunnen. Bijvoorbeeld bij het bepalen of zorg nog wel of niet passend is. Wij gaan niet op de stoel van de arts zitten, maar kijken daar samen naar met specialisten.” 

Zorgen om betaalbaarheid zorg

Tegelijkertijd zegt hij zich zorgen te maken over de druk die verzekerden ervaren doordat nu alles duurder wordt. Dat geldt ook voor de zorgkosten, die Nederlanders voor elkaar, met elkaar betalen, via de zorgpremies. Van den Berg: “Ik kan niets zeggen over de hoogte van de premie, maar we weten dat de kosten overal toenemen. Straks moeten mensen die de boodschappen niet meer kunnen betalen, ook die premie overmaken. Dat is zorgelijk.”