Actief met je lichaam bezig

Pascal de Jong, hoofdonderzoeker en projectleider: “De aandacht voor een gezonde leefstijl neemt toe. Steeds vaker krijg ik in de spreekkamer de vraag wat een patiënt zelf kan doen om zich beter te voelen. Het wetenschappelijk bewijs is nog dun. Toch ben ik ervan overtuigd dat mensen invloed kunnen uitoefenen op hun ziekte als zij actief met hun lichaam bezig zijn. Dit willen we nu dus ook wetenschappelijk aantonen.”

Voor het eerst wordt gekeken of het gebruik van medicatie bij mensen met reuma verminderd kan worden, wanneer iemand er een gezonde leefstijl op na houdt.

ErasmusMC werkt hiervoor samen met Voeding Leeft, ReumaNederland (financier) en Health Holland (mede-financier). Eerder al sloegen deze organisaties de handen ineen. Dat was voor een studie waarbij gekeken werd wat een intensief leefstijlprogramma kan betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen met artrose, fibromyalgie en ontstekingsreuma. In het pilotprogramma Leef! met Reuma gingen 300 mensen met ontstekingsreuma, artrose en fibromyalgie uitzoeken of ze door gezond eten, meer bewegen, regelmatig ontspannen en beter slapen minder last ervaren van hun ziekte.

Dossier leefstijl en reuma

In het dossier Leefstijl en reuma in ReumaMagazine 4-2021 vertelde reumatoloog Pascal de Jong over deze studie. Leef! met Reuma loopt nog tot het eerste kwartaal van 2023. Nu al zijn er positieve, tussentijdse resultaten te zien. Dat was aanleiding om ook een tweede, uitgebreidere interventie studie op te zetten.

Opzet studie

Een groep patiënten met ontstekingsreuma wordt daarbij willekeurig in tweeën verdeeld: de ene groep volgt een intensief leefstijlprogramma en de ander ontvangt reguliere zorg en voedingsadviezen die daaruit voortkomen. Deelnemers worden een jaar lang gevolgd. De belangrijkste uitkomsten zijn ziekteactiviteit en medicatiegebruik. Het uiteindelijke doel: een gespecialiseerd leefstijlprogramma voor iedere reumapatiënt dat wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.